Makieta średniowiecznej Zielonej Góry znajduje się na ekspozycji poświęconej dziejom miasta. Model w skali 1:300 pokazuje zabudowę Zielonej Góry pod koniec średniowiecza, w XV wieku i ma wymiary 2m x 1,50m. Na makiecie znajduje się około 200 elementów wykonanych z różnych tworzyw: papieru, modeliny i plastiku oraz tworzyw używanych we współczesnym modelarstwie. Każdy z elementów odpowiada jednemu obiektowi w przestrzeni miasta.

Centrum makiety przedstawia stare miasto otoczone murami miejskimi. Stare miasto ma kształt nieforemnego koła. Poza murami miejskimi rozciągają się pola uprawne, winnice oraz stoją pojedyncze budynki gospodarcze. Na rzece, która płynie przy murach, stoi młyn. Mury miejskie otaczające centrum wykonane były z cegły i kamienia. Mury mają trzy bramy wjazdowe oraz jedną mniejszą furtę. W murach ulokowane są także dwie baszty i jedna wieża. Najbardziej znaną jest Wieża Łaziebna, zwana również Głodową, ma kształt wysokiego prostokąta ze spiczastym dachem. Prowadzą do niej drzwi, natomiast w wieży ulokowano po 4 małe okna w pionie na każdej ze ścian wieży. Większość murów otoczona jest fosą, wokół której płynie potok Złota Łącza. Centrum miasta, które prezentuje makieta nie uległo znaczącym zmianom. Znajdują się w nim najważniejsze budynki: ratusz i kościół pw. św. Jadwigi. Zabudowa w centrum miasta jest zwarta, kamienice są najczęściej jednopiętrowe i przykryte spadzistymi dachami.

Oprócz kamienic, w obrębie murów, znajdują się też zabudowania gospodarcze, jak warsztaty rzemieślnicze czy spichlerze. Zabudowa w centrum miasta przedzielona jest na dwie części przez płynący strumień. Drugim, oprócz ratusza, ważnym obiektem jest katedra pod wezwaniem św. Jadwigi – patronki Śląska. Katedra stoi w nieznacznym oddaleniu od ratusza, ale w obrębie murów miejskich. Jest to najstarszy budynek zachowany do naszych czasów. Wybudowano go w II poł. XIII wieku. Kościół został wzniesiony w stylu gotyckim z kamienia oraz cegły. Zawiera charakterystyczne elementy gotyku, takie jak przypory wzmacniające ściany czy wysokie ostrołukowe okna. Kościół ma także wysoką wieżę, która należała do najwyższych na Śląsku. Obok katedry umiejscowiony jest cmentarz.