Pochodząca z początku XX wieku granitowa tablica jest świadectwem przemian zachodzących na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej i stanowi istotny symbol łączący niemiecką i polską historię Zielonej Góry.

 

Pierwotnie płyta była nagrobkiem zielonogórskiego przemysłowca Friedricha [fridricha] Briegera [Brigera] i jego żony Ernstine. Friedrich [fridrich] Brieger [Briger] był uznanym zielonogórskim właścicielem rentownej wytwórni win i szampanów, która mieściła się w budynku przy ul. Zamkowej w Zielonej Górze. Oboje Briegerowie [brigerowie] zostali pochowani na dawnym cmentarzu Zielonego Krzyża, zlokalizowanym w rejonie dzisiejszego Parku Tysiąclecia.

 

Po II wojnie światowej przeniesioną z ówczesnego cmentarza płytę wykorzystano wtórnie jako tablicę pamiątkową. Zadedykowano ją Władysławowi Broniewskiemu – patronowi Szkoły Podstawowej nr 6, która mieściła się w budynku przy ul. Licealnej. Obecnie budynek ten jest siedzibą rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Funeralna funkcja płyty została odkryta dopiero w 2007 roku, podczas remontu budynku. W tym samym roku przekazano ją do Muzeum Ziemi Lubuskiej.

 

Płyta jest prostokątna, od góry zamknięta łukiem. Czarny polerowany granit pokrywają z obu stron wykute inskrypcje. Na awersie znajduje się napis po niemiecku, który w polskim przekładzie brzmi następująco: Tu spoczywa w Bogu producent szampanów Friedrich Brieger, urodzony 9 maja 1849 roku, zmarły 26 września 1918 roku. Jego żona Ernstine Brieger (z domu Walter) urodzona 9 grudnia 1846, zmarła 16 sierpnia 1890. Litery są proste, różnej wielkości. Największą czcionką zostały zapisane imiona i nazwiska obojga zmarłych. Wersy inskrypcji są równoległe do krótszego boku płyty. Powyżej napisu w granicie wykuto liść palmowy przewiązany wstęgą.

 

Na rewersie napis jest w języku polskim i biegnie równolegle do dłuższych boków płyty. Wykonano go dużymi kanciastymi literami. W dwóch górnych wersach zapisano pełną nazwę placówki edukacyjnej: Szkoła podstawowa nr 6 im Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze. Poniżej zaś znalazł się fragment wiersza patrona szkoły:

 

Polska – to robić, Polska – to żyć,

Pracując w trudzie i znoju,

Polska potrafi się dobrze bić,

Lecz Polska pragnie pokoju.

 

Wszystkie powyższe wersy wycentrowano. Inskrypcji dopełnia nazwisko poety wraz z inicjałem imienia oraz tytuł wiersza, z którego zaczerpnięto zacytowaną wyżej strofę: Wł Broniewski Kropla Krwi. Ten ostatni wers przesunięto ku prawemu skrajowi płyty.

 

Łukowate zwieńczenie tablicy pozostawało ukryte pod tynkiem, dlatego teraz jest chropowate i szare.