Główna treść portalu

Deklaracja dostępności

Fundacja Kultury bez Barier zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej czytanieobrazow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
  alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Na osiedle wchodzi się przez furtkę przy wjeździe dla samochodów. Prowadzi do niej chodnik bez progów,
bezpośrednio z ulicy Batalionów Chłopskich. Obok wjazdu i furtki na bloku znajdującym się po lewej widać
numer 76. Przy furtce po prawej stronie znajduje się domofon z przyciskami oznakowanymi alfabetem
Braille’a. Aby dostać się do środka należy zadzwonić domofonem pod numer 70. Za furtką po prawej stronie
jest przycisk zwalniający blokadę zamka furtki – używany głównie przy wychodzeniu z osiedla.

Na placu za furtką należy kierować się na lewo do wejścia numer IV (3 klatka po lewej stronie licząc od
furtki). Przy wejściu nie ma progów. Do środka prowadzą szklane drzwi. Po prawej stronie na ścianie wisi
domofon z przyciskami oznakowanymi alfabetem Braille’a. Aby dostać się do środka należy znowu zadzwonić
domofonem pod numer 70.

Po wejściu na klatkę należy skręcić w prawo i przejść przez drugie szklane drzwi. Na wprost po lewej
stronie znajdują się kilkustopniowe schody. Wzdłuż schodów po prawej stronie umieszczono poręcz. Po
wejściu po schodach, po prawej stronie jest winda z komunikatami dźwiękowymi. Przyciski w windzie nie są
oznakowane alfabetem Braille’a, ale są wyczuwalne numery dotykowe. Uwaga błąd w oznakowaniu przycisków:
wystający guzik z cyfrą 0 sugeruje, że to parter, a to jest piętro 0. Na parter kieruje guzik z literką
P. Lokal znajduje się na 2 piętrze. Po wyjściu z windy, naprzeciw znajdują się kolejne drzwi. Za
drzwiami trzeba skręcić 2 razy w lewo i skierować się do drzwi po prawej, przedostatnich na korytarzu.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla
osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA,
  JAWS, VoiceOver.
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.