Prasa winiarska ręczna prezentowana jest w dużym zespole obiektów związanych z rzemiosłem winiarskim na stałej ekspozycji w Muzeum Wina.

Jak większość tego typu urządzeń ma kształt cylindryczny i wykonana jest z drewna i metalu  (śruba, obręcze, podstawa).

Używana ona była do tłoczenia moszczu z winogron dla potrzeb własnych, w małych winiarniach. Tego typu prasy były bardzo przydatne na tym terenie, albowiem Zielona Góra cechowała się znacznym rozdrobnieniem produkcji wina, gdyż nie było tu nigdy wielkich winnic. Wydajność tej prasy były nieduża, albowiem jednorazowo można było wytłoczyć sok z ok. 10 kilogramów winogron. Obok małych pras domowych pokazane są na ekspozycji elementy dużych drewnianych pras dwuśrubowych, o dużo większej wydajności, służące również do miażdżenia owoców i wyciskania soku. Te duże prasy używane jeszcze były do lat 50-tych XX w. w Zielonogórskiej Wytwórni Win.

Prasa winiarska ręczna prezentowana w dużej kolekcji urządzeń tłocznych razem z  pozostałymi obiektami z zakresu rzemiosła winiarskiego jak: miazgownice, winne młynki, winiarskie koryta są miejscowego pochodzenia i potwierdzają winiarskie tradycje miasta i regionu, które sięgają XIV wieku.