Galeria Tybetańska to mieszcząca się przy Rondzie Tybetu, w warszawskiej dzielnicy Wola, kolekcja ponad 50 murali, przedstawiających elementy kultury, tradycji i rzeczywistości Tybetu. Są one namalowane na filarach podtrzymujących wiadukt nad al. Prymasa Tysiąclecia. Galeria powstała w 2009 roku, jako działanie Fundacji KLAMRA, Fundacji Inna Przestrzeń i grupy 3fala.art.pl we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Jej realizacja miała na celu wsparcie idei wolnego Tybetu. Początkowo rondo, przy którym znajduje się Galeria, miało również nosić nazwę Rondo Wolnego Tybetu. Nadanie tytułu miało się odbyć w 2009 roku, jednak z powodu protestu Ambasady Republiki Chińskiej przeciwko prezentowaniu Tybetu jako suwerennego państwa, do tego nie doszło.

 

Murale w Galerii łączą w sobie optymizm, czyli odniesienia do bogatej, malowniczej kultury Tybetu, z dramatem rzeczywistości, w jakiej, z powodu chińskiej dominacji, znajdują się represjonowani i prześladowani Tybetańczycy. Wśród obrazów dominują wizerunki Tybetańczyków m.in. mnichów buddyjskich i więźniów politycznych.
W Galerii znajdziemy ponadto mural poświęcony pogrzebowi powietrznemu, tybetańskie koło życia i śmierci czy malowidło poświęcone podobieństwom kultury polskiej i tybetańskiej. Wiele murali przedstawia treści symboliczne i sceny abstrakcyjne, często nieczytelne dla przypadkowego odbiorcy.

Galeria Tybetańska jest prawdopodobnie pierwszą na świecie, tak malowniczą, otwartą przestrzenią poświęconą dziełom malarskim o tematyce tybetańskiej. W 2013 roku miejsce dwukrotnie odwiedził Jego Świątobliwość XIV Dalajlama.

 

Тибетская галерея расположена на Тибетской кольцевой развязке в районе Воля в Варшаве. Здесь собрано более 50 мурали, изображающих элементы культуры, традиций и реальной ситуации Тибета. Они нарисованы на столбах, поддерживающих мост над al. Prymasa Tysiąclecia. Галерея была основана в 2009 году благодаря Фонду KLAMRA, Фонда «Inna Przestrzeń» и группы 3fala.art.pl в сотрудничестве с Управлением муниципальных дорог. Его реализация была направлена ​​на поддержку идеи свободного Тибета. Изначально кольцевую развязку, на которой располагается Галерея, должна была называться кольцевая развязка Свободного Тибета. Звание должно было быть присвоено в 2009 году, но из-за протестов посольства Китайской Республики против представления Тибета как суверенного государства этого не произошло.

 

Мурали в Галерее сочетают в себе оптимизм, в виде отсылок к богатой живописной культуре Тибета с драматической реальностью, в которой из-за китайского господства оказываются репрессированные и преследуемые Тибетцы. В данных работах преобладают изображения Тибетцев, в т.ч. буддийские монахи и политические заключенные.

В галерее также можно найти мурал, посвященный воздушному погребению, тибетскому кругу жизни и смерти, или картину посвященную сходству польской и тибетской культур. Многие мурали представляют собой символическое наполнение и абстрактные сцены, часто неочевидные для случайного зрителя.

Тибетская галерея, вероятно, первая в мире площадка, посвященная тибетской живописи. В 2013 году Его Святейшество Далай-лама XIV посетил это место дважды