Praca jest grafiką wykonaną techniką drzeworytu. Jest to druk wypukły, który umożliwia wydobycie dużych kontrastów oraz zastosowania ciemnych plam barwnych. Na pierwszym planie mamy zwartą grupę, stojących w kręgu Żydów. Ich postaci tworzą kompozycyjny rytm. Sylwety ujednolicone są poprzez strój. Każdy ubrany jest w długi płaszcz zwany chałatem. Na głowie mają czapki. Twarze okalają długie brody będące wyróżniającym ich znakiem. Żydzi prowadzą dyskusję. Obok widoczne są dwie niewielkie siedzące postaci. Pomimo że grupa wypełnia większą płaszczyznę grafiki wiemy, że stoją oni na wybrukowanym kazimierskim rynku. Na drugim planie artysta umieszcza charakterystyczną dla Kazimierza zabudowę. Z lewej strony wyraźnie wyeksponowana jest studnia zabudowana drewnianym daszkiem, pod która stoi grupka osób. Wokół niej W górnej części grafiki możemy wyszczególnić rozpoznawalną zabudowę: domy wschodniej pierzei rynku z kamienicami Przybyłów oraz południową pierzeję z kamienicą Gdańską. Kamienice Przybyłów wyróżnią się attykami, a kamienica Gdańska wysokim, trójkątnym szczytem.

W prawym, dolnym rogu sygnatura: W. Skoczylas. W lewym, dolnym rogu napis: Żydzi.