Praca Jacka Malczewskiej “Wizja” powstała w 1912 roku. Jest to obraz o wymiarach 190 centymetrów wysokości i 97 centymetrów szerokości. Znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.

JACEK MALCZEWSKI (1854-1929)
Wpływ na twórczość Jacka Malczewskiego mogła mieć atmosfera rodzinnego domu. Ojciec artysty, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, interesował się literaturą oraz sztukami plastycznymi. Nie bez znaczenia był także czas spędzony w majątku wuja Feliksa Karczewskiego, w Wielgiem, a zwłaszcza poznanie Adolfa Dygasińskiego. Przygotowując Jacka do nauki w gimnazjum rozbudzał zainteresowania przyrodą oraz historią. Swojemu opiekunowi poświęcił przyszły malarz kilka portretów przedstawiających pedagoga i pisarza na tle wiejskiej przyrody, w otoczeniu ptaków. Po ukończeniu gimnazjum, Malczewski podjął studia w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, będąc bezpośrednim podopiecznym Jana Matejki. Naukę kontynuował w Paryżu. Po powrocie do Krakowa rozwijał własny, niepowtarzalny styl. W symbolicznych obrazach Malczewskiego, często łączonych w cykle pojawiają się między innymi postaci faunów, harpii, aniołów, samotnych wędrowców, a także śmierć uosabiana przez młodą dziewczynę.
Artysta nie lubił tytułować swoich prac, często czynił to na potrzeby wystaw, na których były prezentowane. Malczewski wielokrotnie malował autoportrety, nierzadko o głęboko kodowanym znaczeniu. Wizja to portret artysty. Bezimiennego, a może i samego Malczewskiego? Podparty, ze spuszczonym wzrokiem, pogrążony w swych myślach, jawi się jako bezwolny wobec sztuki. Może ją tworzyć tylko, gdy towarzyszy mu muza, natchnienie, gdy przychodzi wizja,a ta – bywa nieprzewidywalna i chimeryczna. Właśnie nadchodzi, zmaterializowana jako naga, uskrzydlona kobieta, wokół której wiruje delikatna tkanina. Wizja dominuje nad mężczyzną. Jest pewna siebie, uśmiecha się świadoma swej siły. Malczewski nadał postaci Wizji rysy Marii Balowej, żony swego przyjaciela, z którą łączył go domniemany romans. Dzięki temu postać na obrazie zyskuje dodatkowy wymiar.