Witraż

Rafał Bujnowski

Witraż

Autor: Rafał Bujnowski

Rok powstania: 2007

Okno traci swój użytkowy charakter i staje się materią sztuki. Wywołany uderzeniem, przypadkowy rysunek pęknięć na szybie zostaje podniesiony do rangi dekoracyjnego ornamentu. Akt zniszczenia jest jednocześnie aktem tworzenia. Ołowiane profile konserwują efekt działania skumulowanej energii. Abstrakcyjny wzór witrażu jest pamiątką nagłej, niekontrolowanej ekspresji.

Obiekt składa się z okna opartego o ścianę, białej ramy, w której umieszczono przezroczysty witraż zamiast szyby.

Obiekt zobaczysz na https://mocak.pl

Zobacz także

Góry
Audiodeskrypcja
obraz / Jan Tarasin

Góry

Dywan
Audiodeskrypcja
instalacja / Marek Kvetan

Dywan