Obraz Teresy Roszkowskiej z 1931 roku mierzy 119 cm w pionie i 108 cm w poziomie. Zgodnie z tytułem przedstawia scenę zbiorów winogron w winnicy położonej na zalanych słońcem wzgórzach.
Stylistyka obrazu może budzić skojarzenia z piętnasto- i szesnastowiecznym malarstwem holenderskim, np. z dziełami Pietera Bruegla Starszego. Wskazuje na to zarówno wygląd sylwetek, jak i ich stłoczenie oraz chłopska, alegoryczna tematyka przedstawienia, a nawet sam fakt przedstawienia kilku rodzajowych scenek naraz.
Na obrazie przedstawiono rozległy widok na całą okolicę, co sprawia wrażenie, jakby widz spoglądał na scenę z wysoka. Jednocześnie kolejne plany nakładają się na siebie w sposób, który może przypominać dekoracje w teatrze. Tak przedstawiona perspektywa jest typowa dla malarstwa Roszkowskiej. Źródeł upodobania takiej kompozycji można dopatrywać się zarówno w przynależności Roszkowskiej do tzw. Szkoły Warszawskiej, która czerpała z osiągnięć dawnego malarstwa cechowego, jak i w fakcie, że malarka była też cenioną scenografką teatralną i kostiumografką.