Mural można znaleźć na Mokotowie, ul. Lewicka 10. Mural znajduje się na bocznej ścianie budynku mieszkalnego o wysokości dwóch pięter. Całość muralu ma szerokość około 4-5 metrów.

Na pierwszy rzut oka widoczne jest przede wszystkim składające się z różnych elementów słowo „istnienie”. Można odnieść wrażenie, że słowo zaczynające się od czerwonych liter IST jest najważniejsze, jednak wzrok zatrzymuje się na powtarzającym się słowie „nie”. To ono narzuca swoisty, niepokojący rytm całej kompozycji, jest jakby refrenem, który nie tylko współtworzy słowo Istnienie, ale, przez zwielokrotnienie, zdaje się od razu zaprzeczać możliwości pojawienia się i trwania czegokolwiek. Optymistyczne, afirmacyjne, na pierwszy rzut oka, przesłanie muralu zostaje zakwestionowane, poddane w wątpliwość, a siła faktu istnienia jest zderzana z sytuacją niebytu.

Słowo „nie” można też dodać na początku, budowanego z różnych elementów istnienia, a wówczas relacja pomiędzy optymistyczną i pesymistyczną możliwością odczytania pracy nabiera dodatkowego, niepokojącego wydźwięku.

Audiodeskrypcja powstała w ramach projektu „Język polski w 3D” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.