Św. Jan Nepomucen żył w XIV wieku i był kanonikiem w Pradze. Na rozkaz czeskiego króla Wacława IV został poddany torturom, a następnie zrzucono go do Wełtawy z mostu Karola. Jan Nepomucen jest patronem mostów, źródeł, spowiedników, a także osób podróżujących i związanych z wodą. Zwracano się do niego z prośbami o ochronę przed klęską powodzi i utopieniem.

Kult Jana Nepomucena był w środkowej Europie bardzo powszechny, czego dowodem są liczne przedstawienia tego świętego w sztuce. Szczególnie często jego postać rzeźbiono, a kamienne i drewniane figury stawiano nie tylko w kościołach, ale też na mostach oraz przy obiektach administracji publicznej, ponieważ Jan Nepomucen jest także opiekunem honoru i dobrej czci.

Pełnopostaciowa rzeźba z lubuskiego muzeum przedstawia dojrzałego mężczyznę, odzianego w szaty liturgiczne kanonika. Jan Nepomucen nosi długą, drapowaną, ciemnobrązową sutannę, na którą ma nałożoną jasną komżę. Ramiona przykrywa mu ciemnoszara, sięgająca pasa peleryna z niebieskim kołnierzem. Wykończona frędzlami peleryna jest przytrzymywana pod szyją ozdobnym sznurem. Na głowie Jan Nepomucen ma czarny biret, czyli czterorożną czapkę, węższą przy głowie i rozszerzającą się w górnej części.

Spod biretu wyzierają ciemne włosy, które w miękkich falach spływają aż na szyję świętego. Twarz Jana Nepomucena jest pociągła i tchnie spokojem. Święty ma wysokie czoło poprzecinane poziomymi zmarszczkami; prosty nos oraz miękko zarysowane policzki i usta o pełnych wargach. Nosi wąsy, a podbródek okala mu broda, wymodelowana równie starannie jak włosy. Wyrazistość rysów twarzy Jana Nepomucena podkreśla jeszcze polichromia – tęczówki oczu są intensywnie niebieskie, a na policzkach rozlewają się czerwone rumieńce.

Święty trzyma duży krucyfiks z figurą Chrystusa. Krzyż leży w zgięciu lewej ręki mężczyzny, który podtrzymuje pionową belkę krucyfiksu białymi dłońmi o smukłych palcach.

Jana Nepomucena ukazano w silnym kontrapoście. Asymetria pozy postaci, wynikająca z przesunięcia ciężaru w lewo, sprawia, że rzeźba jest dynamiczna. Wrażenie to potęguje dodatkowo sposób opracowania mięsistej draperii szat, układających się kaskadami w dolnej partii sutanny.

Figura Jana Nepomucena pochodzi z terenu powiatu świebodzińskiego, a obecnie jest prezentowana na stałej ekspozycji Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.