Czarno-biała fotografia artystyczna ukazuje prostopadłe, przecinające się smugi światła na czarnym tle. Na przecięciu dwóch grubszych smug widoczne jest oko. Pionowe zdjęcie stanowi studium do plakatu na Ósmą Ogólnopolską Wystawę Fotografiki organizowaną w Zachęcie w 1959 roku.

Wojciech Zamecznik był polskim grafikiem, plakacistą, fotografem i projektantem wystaw. Należał do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Był pionierem artystycznego przetwarzania i wykorzystywania fotografii na użytek grafiki. Wykonał tysiące doskonałych fotografii zarówno eksperymentalnych, jak i dokumentalnych, zapisów z licznych podróży i wizualnych notatek. Po drugiej wojnie światowej pracował jako grafik w Biurze Odbudowy Stolicy. W 1945 roku współprojektował pierwszą powojenną wystawę warszawskiego Muzeum Narodowego „Warszawa Oskarża”. Jest autorem projektów znanych obiektów między innymi Pawilonu „Węgiel” na Wystawie Ziem Odzyskanych czy pawilonów targowych na Międzynarodowych Targach. Współpracował z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Zajmował się także architekturą wnętrz i scenografią. Projektował także znaki i logotypy jak znak i czołówkę programu telewizyjnego „Pegaz” czy znak wydawnictwa „Arkady”. Interesował się również filmem i grafiką książkową. Pełnił funkcję redaktora graficznego tygodnika „Przegląd Kulturalny”, miesięczników: „Fotografia” i „Architektura”. Prace Zamecznika wystawiano wielokrotnie poza granicami kraju. Powstałe w 1968 roku Muzeum Plakatu w Wilanowie zainaugurowało swoją działalność pierwszą retrospektywną wystawą Wojciecha Zamecznika.