Na czarnym tle wiją się szerokie żółte wstęgi. Wyglądają, jakby układały się w litery S ułożone pod różnymi kątami. To jednak nie całkiem S, tylko jego lustrzane odbicie. Na żółtym tle zawijasów umieszczono kilka czarnych wyrazów. Są dopasowane do kształtu wstęg, więc biegną w różnych kierunkach, ale można z nich odczytać jeden napis: STRACH KTÓRY WIJE STRUKTURY. Słowa STRACH KTÓRY wypadają w bliskim sąsiedztwie słowa STRUKTURY, co podkreśla rym i podobieństwo brzmienia. Żółte wstęgi wiją się jak węże. S powtórzone w słowach STRACH i STRUKTURY przypomina syk węża – może kojarzyć się z lękiem.

Poważna zabawa typograficzna, związana z graficznym kształtem liter – w ten sposób często komentuje się twórczość grupy Twożywo. Od samego początku swej działalności artyści starali się bowiem, poprzez kolor i kształt, wydobywać z liter i wyrazów nowe sensy, budować  nieoczekiwane skojarzenia, unieważniać schematy. A wszystko po to, by zachęcać odbiorców swych prac do myślenia.