Praca Andrzeja Wróblewskiego „Rozstrzelanie VIII” powstała w 1949 roku. Obraz ma 129 centymetrów szerokości i 198 centymetrów długości. Znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.