Radło ramowate to narzędzie rolnicze wykorzystywane podczas orki polowej do spulchniania ziemi pod zasiew. Narzędzie to, w czasie orki, było ciągnięte przez zwierzęta – najczęściej woły lub konie a kierowane przez człowieka.

Radło ramowate ma bardzo prostą konstrukcję, której zawdzięcza swą nazwę. Składa się z części tworzących czworoboczną ramę, której trzy ramiona są przedłużone. Radło jest w kolorze brązowym. Widoczne są ślady długotrwałego użytkowania narzędzia.

Radło jest jednym z najstarszych narzędzi rolniczych. Początkowo wykorzystywane do orki, po upowszechnieniu pługa i sochy dalej używane w rolnictwie do usuwania chwastów ze zbitych brył ziemi czy do obsypywania nadziemnych części ziemniaków.