Oryginał znajduje się w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Dziewiętnastowieczna kopia nieznanego autora prezentowana jest w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Kopia Portretu Stefana Batorego Marcina Kobera autorstwa nieznanego malarza została wykonana prawdopodobnie w 1866 roku. Znajduje się ona w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie, zaś oryginał przechowywany jest w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu.

Obraz przedstawia Stefana Batorego – księcia Siedmiogrodu, władcę Polski w latach 1576-1586 i twórcę Trybunału Koronnego. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych wizerunków tego króla. Autor oryginału, Marcin Kober (1550-1598) był artystą urodzonym we Wrocławiu, gdzie również kształcił się i działał w tamtejszym cechu malarskim. Od 1583 roku pełnił funkcję nadwornego malarza króla Stefana Batorego, a następnie kolejnych polskich władców: Anny Jagiellonki i Zygmunta III Wazy. Uważa się go za prekursora tzw. portretu sarmackiego – reprezentacyjnego, który wykazuje silną tendencję realistyczną w podejściu do modela. Osoby portretowane są zazwyczaj ukazane w całej postaci, ze szczególnie uwydatnionymi cechami indywidualnymi oraz wiernie oddanymi detalami stroju i jego dodatkami, takimi jak broń, insygnia czy ordery. Tłem dla kompozycji jest najczęściej jednolite, ciemne tło. Portret sarmacki stał się gatunkiem malarstwa typowym dla sztuki polskiego baroku.