Obraz „Popiersie kobiety (1944)” ukazuje scenę w londyńskiej galerii sztuki Tate Gallery. Zwiedzająca galerię kobieta wykonuje zdjęcie tytułowemu obrazowi „Popiersiu Kobiety” pędzla Pabla Picassa. Obraz zawieszony jest na białej ścianie, w otoczeniu innych dzieł. Młoda kobieta ukazana została tyłem do widza. W dłoniach trzyma telefon komórkowy, na którego wyświetlaczu widoczny jest fotografowany obraz. Na obrazie Maciejowski wiernie odtworzył wnętrze Tate Gallery oraz kolorystykę pozostałych obrazów.

Praca Maciejowskiego „Portret kobiety (1944)” stanowi komentarz do obecnej kondycji widzów jako odbiorców sztuki, których kontakt ze sztuką odbywa się za pośrednictwem nowych technologii. Maciejowski powielając w obrazie gest wielu zwiedzających pokazuje, że niejednokrotnie doświadczanie malarstwa przez współczesnego odbiorcę przefiltrowane jest zarówno na poziomie poznawczym oraz w procesie tworzenia i odbioru przez fotografię cyfrową.

Marcin Maciejowski jest polskim malarzem i rysownikiem mieszkającym w Krakowie. Jest autorem licznych ilustracji prasowych oraz komiksów. W swoich pracach chętnie komentuje realia codzienności. Maluje w sposób realistyczny, schematycznie przedstawiając scenki i postaci. Integralną częścią jego prac są napisy będące jednocześnie komentarzem do ukazanych scen. Twórczość Maciejowskiego nawiązuje do języka reklamy, plakatu, komiksu i ilustracji prasowej. Artysta chętnie maluje w oparciu o wycięte z gazet i kolorowych czasopism zdjęcia bądź zrobione przez siebie fotografie.