Pokój poświęcony jest związkom rodziny Skarbków i Chopinów. W tym pomieszczeniu za czasów Chopinów znajdowała się kuchnia, a potem stało się ono mieszkaniem Michała Skarbka, kolejnego właściciela majątku. Hipotetyczny wystrój pokoju stworzono na podstawie inwentarza z 1834 roku. Jest on jedynym zachowanym spisem wyposażenia majątku Skarbków. Pomieszczenie to urządzone zostało jako pokój do pracy, gdzie właściciel zarządzał majątkiem, ale mógł też odpocząć.

Związki przyjaźni, jakie łączyły rodzinę Chopinów ze Skarbkami, właścicielami majątku Żelazowa Wola, wykraczały poza zwyczajne relacje pracownika i pracodawcy. Na przestrzeni lat rodziny składały sobie liczne dowody sympatii – Polonez g-moll, pierwszy wydany drukiem utwór Chopina, nosi dedykację dla Wiktorii Skarbek, a Fryderyk Skarbek skierował w 1832 roku powinszowanie z okazji imienin i zaręczyn do Ludwiki Chopin, siostry kompozytora.