Pług to narzędzie rolnicze wykorzystywane podczas orki polowej do spulchniania i odwracania skib ziemi pod zasiew. Narzędzie to było, w czasie orki, ciągnięte przez zwierzęta – najczęściej woły lub konie, a kierowane przez człowieka. Pług wrzesiński, zwany był też „ruchadłem bezkolnym”, ponieważ nie miał kół ułatwiających jego ciągnięcie.

Narzędzie składa się z żelaznej, czworobocznej  ramy oraz części roboczej – lemiesza i odkładnicy. Na pługu widoczne są ślady długotrwałego użytkowania.

Dzięki wynalezieniu pługa ziemia podczas orki jest nie tylko spulchniana, ale także przewracana. Górna wyjałowiona przez rośliny warstwa gleby przerzucana jest na spód, gdzie się regeneruje, a dolna warstwa bogata w składniki pokarmowe dla roślin jest przemieszczana na górę.