Planeta Fixia to maszyna typograficzna wyprodukowana na początku XX wieku w niemieckiej firmie Oresdner Schnellpressen Fabrik. Służy do druku wypukłego, pełnoformatowego. Maksymalny format wydruku, jaki można na niej uzyskać, to A1. Maszyna przystosowana jest do napędu za pomocą silnika elektrycznego. Może być też jednak uruchamiana ręcznie, za pomocą koła zamachowego.

Maszyna ta jest obszerną konstrukcją, stalowo żeliwną składającą się z:

– Metalowego korpusu maszyny z zespołem napędowym.
– Zespołu drukowego z płytą formową i cylindrem dociskowym.
– Zespołu farbowego
– Mechanizmu prowadzącego arkusz papieru.

Płyta formowa, na której zamocowana jest forma drukowa typograficzna w czasie pracy wykonuje ruch posuwisto-zwrotny, natomiast cylinder dociskowy z arkuszem papieru – ruch obrotowy. W czasie docisku papieru do formy drukowej, która wcześniej została pokryta farbą drukarską przez wałki farbowe następuje druk. Po druku cylinder dociskowy jest unieruchamiany, w tym czasie płyta formowa wykonuje ruch jałowy, wracając pod ścięciem cylindra do położenia pierwotnego. Zespół farbowy składa się z kałamarza farbowego, duktora cylindrycznego metalowego przekazującego farbę do zespołu wałków rozcierających, a następnie gumowych wałków nadających farbę bezpośrednio na wypukłą formę drukową, Arkusz papieru podawany jest ręcznie na stół spływowy przez obsługę maszyny, natomiast po zadrukowaniu wyprowadzany jest przy pomocy specjalnych mechanizmów na stos druków, układanych na podeście. Na cylinder dociskowy napina się specjalny obciąg, umożliwiający lepszy styk arkusza papieru z formą drukową w momencie druku. Maszyna przystosowana jest do napędu przy pomocy silnika elektrycznego, ale też może być uruchamiana ręcznie za pomocą koła zamachowego.