Przebudowana oficyna miała stanowić centrum modernistycznego parku-pomnika zaprojektowanego przez Franciszka Krzywdę-Polkowskiego, założyciela i kierownika Katedry Parkoznawstwa i Architektury Krajobrazu w SGGW. Park, który zrywał z ideą sielskiego ogrodu, wyodrębniono z kontekstu otaczającego pejzażu mazowieckiego. Modernistyczny charakter realizacji przejawiał się w traktowaniu parku jako zamkniętego, indywidualnego dzieła sztuki, które cechowała geometryzacja i rytmika rozmieszczenia elementów przestrzennych, takich jak mała architektura, ścieżki i alejki. Zestawienie ich ze swobodnie i malowniczo ukształtowaną roślinnością wskazuje na charakter parku krajobrazowego. Krzywda-Polkowski zaplanował przebudowaną w stylu narodowym oficynę jako główny akcent konstrukcyjny i nastrojowy zaprojektowanego przez siebie parku.