Friedrich Bernhard Werner był autorem serii rysunków przedstawiających miasta europejskie, w tym również polskie, pomorskie i śląskie. W latach 1719 i 1734 odbył podróże po Polsce, wykonując rysunki na zlecenie wydawców augsburskich. Panorama Leszna ze zbiorów Muzeum została wykonana według jednego z rysunków Wernera i ukazuje miasto takim, jakim było ono w 1740 roku.

Na pierwszym planie blisko prawego dolnego skraju rysunku znajdują się dwa wiatraki. Stoją na wysokich nóżkach, a same mają kształt bardzo wydłużonych prostopadłościanów. Za nimi aż do pierwszych zabudowań ciągną się pola. Jeszcze przed pierścieniem murów miejskich z Bramą Kościańską i Święciechowską w ogrodach przycupnęły pojedyncze szachulcowe domy o dwuspadowych dachach.

Zabudowa samego miasta jest gęsta i niska. Wyróżnia się z niej jedynie kilka budowli – od lewej są to  brama, magazyn prochu, synagoga, zbór kalwiński, ratusz, kościół katolicki oraz kościół luterański i druga brama miejska. Powyżej budowli umieszczono cyfry od jednego do ośmiu. Pierwsza brama jest jednoprzelotowa i zwieńczona smukłą wieżyczką. Niewielki magazyn prochu nakryto dwuspadowym dachem. Synagoga wyróżnia się wysokimi pionowymi oknami, które rytmizują elewacje budynku. Najbardziej imponujący jest zbór kalwiński. Odznacza się wysoką masywną wieżą z trójkątnym hełmem. Z kolei wieża ratusza jest smuklejsza, a jej hełm ma kształt dzwonu. Kościół katolicki cechuje rozbudowana dwuwieżowa fasada. Same wieże nie są zbyt wysokie, a pomiędzy nimi znajduje się trójkątny ozdobny szczyt. Dwuspadowy dach kościoła luterańskiego opada stromo w dół. Druga z miejskich bram jest niewysoka, a nakrywa ją hełm analogiczny do tego na ratuszu.

W tle blisko lewego skraju rysunku, już po za murami miasta, zaznaczono sylwetki kolejnych wiatraków, takich samych jak te na pierwszym planie.

Cały rysunek okolony jest cienką ramką. Powyżej niej znajduje się napis po niemiecku „polskie Leszno”. Poniżej ramki na środku umieszczono herb miasta oraz legendę do rysunku, która pozwala zidentyfikować oznaczone cyframi budynki. Na samym dole podpisano panoramę po niemiecku: Leszno w roku 1740.