Fotografia przedstawia otwartą kolorową gazetę, tak rozłożoną, że wypełnia niemal cały kadr. Na otwartych stronach periodyku widnieje fotografia przedstawiająca irakijskie kobiety, witające z radością amerykańskich żołnierzy.