Order Virtuti Militari przyznany Natanowi Lewinsohnowi, plutonowemu 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich.

Order Virtuti Militari na szarfie z ciemnoniebieskiej, jedwabnej mory z dwoma ciemnymi pasami. Odznaka to krzyż typu kawalerskiego zakończony na rogach ramion kulkami. Na ramionach poziomych umieszczony grawerowany napis wersalikami VIR–TUTI, a na pionowych MILI–TARI. Krzyż srebrzony, wzdłuż ramion, na awersie i rewersie, radełkowane linie. Na środku krzyża znajduje się złocona okrągła tarcza z umieszczonym na niej orłem z białej emalii, orzeł posiada koronę ze złota oraz złote berło i jabłko, otoczony jest wieńcem wawrzynowym z dekoracją z zielonej emalii. Na rewersie tarczy pozytywowy napis wersalikami HONOR I OJCZYZNA, a poniżej kursywą data 1792. Na dolnym ramieniu wybity numer 6401.

Motel Natan Lewinsohn urodził się w Lublinie 20 VII 1896. Był synem Rywy (Rebeki), z domu Apatow, i Samuela, rzemieślnika, weterana powstania styczniowego, członka żandarmerii narodowej i żołnierza oddziału Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, sybiraka. Kiedy 10 września 1915 r. Natan zaciągnął się do Legionów Polskich, był uczniem ślusarskim. Służył jako szeregowiec w siódmej kompanii III Brygady 5. Pułku Piechoty, później w drugiej kompanii tego pułku. Wkrótce otrzymał awans na plutonowego. 13 VII 1917 r., w czasie patrolu pod Optową, został ciężko ranny, zmarł tego samego dnia. Pochowany na cmentarzu wojennym na stanowisku pułku. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, a także Krzyżem Niepodległości. We wniosku o odznaczenie Lewinsohna napisano, że należał do najodważniejszych żołnierzy swojej kompanii.

Order Virtuti Militari to najwyższe odznaczenie wojskowe nadawane w Polsce ustanowione przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyróżnia się 5 klas orderu gdzie najwyższym jest Krzyż Wielki 1 Klasy.