Praca jest częścią większej instalacji modułowej, liczącej 360 elementów. Jej kształt, a co za tym idzie ilość modułów, jest zależny od przestrzeni ekspozycyjnej oraz kontekstu. Materiał do tej realizacji – plastikowe wytłoczki po owocach – artysta zbierał na Campo di Fiori, placu w centrum Rzymu, na którym od XIX wieku znajduje się targ z owocami i kwiatami. Tytuł pracy odnosi się do kolekcji dzieł sztuki zgromadzonej przez Tonina Guerrę (poetę, pisarza, autora scenariuszy filmowych) w ogrodzie w Pennabilli niedaleko Rimini. Praca jest nobilitacją wspomnienia, utrwaleniem efemerycznego fragmentu rzeczywistości – opakowań po owocach, które już nie istnieją.

 

Obiekt zobaczysz na: www.mocak.pl

 

Krzysztof M. Bednarski (ur. 1953)
Rzeźba, instalacja, obiekt, wideo. Artysta posiada wyczucie przedmiotu trójwymiarowego, które łatwo pozwala mu przekładać idee na formy rzeźbiarskie. Kompulsywnie powraca do pewnych motywów, takich jak forma Moby Dicka czy głowa Karola Marksa, wykorzystując zawarty w nich potencjał symboliczny i kreując na ich podstawie nowe sekwencje symboliczne. Od wielu lat współpracuje ze światem filmu, projektując plakaty i odgrywając epizodyczne role. Tworzy prace inspirowane filmem, zaprojektował kilka pomników i nagrobków sławnych reżyserów.