Obraz olejny malowany na desce pochodzący z dawnej piwiarni ratuszowej we Wschowie powstał w 1678 roku, a w 1779 roku poddany został renowacji. Na obrazie widnieją napisy, na górze po niemiecku, na dole po polsku, mówiące: „Kto na piwo tu przychodzi, bić i lżyć mu się nie godzi, gdyż za to ma być karany i do więzienia zabrany”. Obraz i napis stanowił ostrzeżenie przed nieobyczajnym zachowaniem, natomiast wydawaniem ewentualnych kar w tamtym okresie zajmowała się ława sądownicza, zasiadająca w ratuszu. Również w ratuszu na parterze zachowało się pomieszczenie miejskiego wyszynku z XVI wieku. Jego ozdobą jest sklepienie sieciowe z 1559 roku. O działalności piwnicy ratuszowej wspominano już w 1514 roku. Mieszczanie mogli skosztować tu wina i piwa świdnickiego. 

 

„Malowidło na trzech połączonych ze sobą deskach trafiło do zbiorów muzealnych w 1976 roku. Od tego momentu zabytek stanowił wizytówkę Muzeum Ziemi Wschowskiej. Uwagę widza zwraca wizerunek pnia drzewa i odrąbywanej na nim dłoni. Ręka skazańca, z podwiniętym rękawem, wychyla się z obłoków. Za nią w tle widnieje górski krajobraz. Lewą część kompozycji zajmuje motyw ręki kata, ubranej w czerwony rękaw z mankietem, trzymającej topór w geście zadania ciosu. Ramię oprawcy wyłania się, podobnie jak skazańca, z obłoku. W tle widzimy krajobraz z roślinnością, krzewami i drzewami. Ponad pniem wymalowano rok – 1678, a poniżej informację o renowacji malowidła w 1779. Górną i dolną krawędź wypełniają napisy w języku polskim i niemieckim:

„Kto na Piwo tu przÿchodzÿ Lżÿc ÿ bić mu się niegodzÿ / Gdyz zato ma być Karanÿ ÿ do Wienzienia Zabrany”,

„Schmähen, Schlagen, Fluchen, Schelten Soll beÿ Straffe hier nicht gelten, / Wegen Schelten, Schmähen, Schlagen, Soll ein jeder Busse tragenˮ.”

To opis autorstwa historyka sztuki, byłej dyrektor MZW Marty Małkus, więcej na temat kontekstów wokół plakatu na desce znajduje się w artykule:

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obrazy,1065,obraz_lzyc_i_bic_ze_wschowy.html