Autor temat Narodzin – przyjścia na świat nowego człowieka traktuje jako pretekst do budowy znaczenia. Co znaczy wyznacza zgięta w pięść dłoń ręki, która rozdziera brzuch torsu nagiej, ciężarnej kobiety. Znaczenie akcentuje monochromatyczna kolorystyka kompozycji, a ekspresje ujęcie frontalne.