Mural przedstawiający Eugeniusza Kwiatkowskiego znajduje się na bocznej ścianie bloku przy ul. Chopina 34 w Stalowej Woli. Jego autorem jest Seweryn Chwała. Mural podzielony jest na dwie części. Dolna przedstawia miasto, a górna portret mężczyzny na tle nieba.

Eugeniusz Kwiatkowski

Mężczyzna na tym portrecie to Eugeniusz Kwiatkowski. Był chemikiem i politykiem, który zrobił dużo dobrych rzeczy dla Polski i Polaków. 85 lat temu był wicepremierem Polski i ministrem skarbu, zajmował się polską gospodarką. Zależało mu, by Polska była bogata i bezpieczna. To dzięki niemu rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli wielu fabryk i elektrowni. Zbudowano wtedy także drogi, linie kolejowe, rurociągi gazowe, a nawet całe miasta. Na tych budowach i w nowych zakładach ludzie mieli dobrą pracę.

Stalowa Wola

Wtedy zbudowano też Stalową Wolę. To miasto powstało obok ważnej fabryki – Zakładów Południowych. Wytwarzano w nich sprzęt dla polskiego wojska.

Eugeniusza Kwiatkowskiego nazywa się często ojcem Stalowej Woli, którą widać na dolnej części muralu. Jest tu elektrownia z dymiącymi kominami, słupy energetyczne, bloki i drzewa. Między budynkami widać znaną w mieście rzeźbę o nazwie Patriota.

Kiedy oglądamy ten mural, mamy wrażenie, że Eugeniusz Kwiatkowski patrzy z nieba na Stalową Wolę.