Pieniądz metalowy pojawił się w czasach PRL dopiero w 1950 r. w związku z generalną reformą pieniężną i wymianą emitowanych od końca 1947 r. banknotów na nowe, w relacji dawne 100 zł = 3 nowe złote. W grudniu 1958 r. wprowadzono nowe nominały monet: 2 zł i 5 zł.  Projekty monet wybrano w drodze konkursu ogłoszonego w listopadzie 1957 r. przez Narodowy Bank Polski. Projekt monety 5 zł wykonał Józef Gosławski, rzeźbiarz i medalier. Na awersie monety znajduje się godło i data 1958 oraz legenda: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA,  na rewersie postać rybaka ciągnącego sieć,  po jego prawej stronie oznaczenie nominału: 5 zł, a po lewej sygnatura artysty JG. Moneta, którą potocznie  nazywano „rybakiem”, weszła do obiegu w 1959 r. Bito ją do 1974 r. Najrzadsze są monety z emisji z 1971 r.