W 1929 roku, kiedy nie istniał już dwór, oficyna wraz z niewielką częścią terenu, gdzie stał pomnik Chopina, wykupiona została z rąk prywatnych przez Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina (przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym). Stało się to możliwe dzięki organizowanym zbiórkom społecznym, koncertom i pożyczkom. W 1931 roku przebudowano oficynę, starając się zachować historyczny układ pomieszczeń. Podniesiono również dach, tym samym odtwarzając prawdopodobny wygląd oficyny z czasów Chopinów.

W 1933 roku dobudowano ganek kolumnowy, nadający oficynie charakter dworu szlacheckiego. Zerwano tym samym z kształtem oficyny z początku XIX wieku. W 1933 roku Komitet Dni Chopinowskich dokupił dodatkowe tereny na potrzeby utworzenia parku.