Na świecie toczy się wiele wojen, niektóre społeczeństwa są przeciwne imigrantom, wciąż wiele negatywnych stereotypów siedzi w naszych głowach. Ważniejsze od budowania nowych sojuszy jest wprowadzenie pokoju i wzajemnego zrozumienia, szacunku.

Tłumaczenie na polski język migowy powstało w ramach projektu „Język polski w 3D” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.