W październiku 2013 na Pradze Południe powstały cztery murale. Znalazły się na nich teksty
Loesje wybrane podczas otwartych warsztatów kreatywnego pisania, które odbyły się w
kawiarni Cafe Baobab na Saskiej Kępie.
Mural jest namalowany na murku przylegającym do budynku przy Lubelskiej 30/32. W
budynku mieszczą się siedziby Studium Teatralnego, Ogniska Teatralnego „u Machulskich”
oraz teatru alternatywnego „Komuna Warszawa”. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
dworzec Warszawa Wschodnia, najbliżej budynku ciągną się perony kolei podmiejskich.
Napis jest niemal niewidoczny od strony ulicy Lubelskiej, znajduje się na murku przy bocznej
ścianie budynku. Napis mogą za to wypatrzyć osoby podróżujące podmiejskimi pociągami.
Jest on również widzialny dla korzystających z tunelu pod peronami dworca. Obok murku
biegnie bowiem chodnik prowadzący do tego przejścia.

Audiodeskrypcja i tłumaczenie na polski język migowy powstały w ramach projektu „Język polski w 3D” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.