Loesje [luszje], czyli po polsku Lusia, narodziła się w Arnhem w Holandii, 24 listopada 1983 roku. O jej narodzinach donosiły przez parę tygodni uliczne plakaty. Loesje to grupa ludzi działających na całym świecie, a jednocześnie postać, która ma być inspiracją dla innych.
Idea tego ruchu powstała w grupie przyjaciół, dążących do powołania nowej inicjatywy jako odpowiedzi na problemy, którymi, przez sytuację polityczną, żyła wówczas Holandia.
Do Polski pierwsze informacje o Loesje dotarły już na początku lat 90. Pierwsza publikacja Loesje po polsku ukazała się w Kielcach w 2006 roku. Dziś najprężniej działa warszawska grupa Loesje. Jej członkowie prowadzą m.in. sesje kreatywnego pisania dla zorganizowanych grup, takich jak nauczyciele, otwarte warsztaty dla wszystkich zainteresowanych twórczym spędzeniem czasu.
Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do refleksji, a także kreatywnego i twórczego myślenia oraz uświadamiać możliwość wpływania na najbliższe otoczenie.
Teksty, które są zamieszczane na drukach (plakatach, pocztówkach, wlepkach), są tworzone najczęściej w ramach warsztatów kreatywnego pisania, a ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów. Warsztaty Loesje to okazja do wyrażania swoich poglądów oraz inspiracja do działania, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu.
Loesje chce również wchodzić w interakcje z przypadkowo napotkanymi osobami – w miejscach, gdzie się pojawia, można zauważyć jej czarno-białe plakaty, także w postaci murali.
Wszystkie murale w Warszawie powstały w ramach działań Loesje w obrębie Fundacji Sztuki Arteria.
W latach 2013-15 murale zostały zrealizowane we współpracy z Fundacją Vlepvent i Domem Kultury V9 oraz dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy.

Audiodeskrypcja i tłumaczenie na polski język migowy powstały w ramach projektu „Język polski w 3D” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.