Naczynie w kształcie łódki jest przeznaczone na kadzidło i używa się go w czasie obrzędów liturgicznych w kościele katolickim. Forma gdańskiego naczynia dosyć precyzyjnie oddaje szczegóły konstrukcyjne żaglowca typu holk. Holki w późnym średniowieczu były na Bałtyku i Morzu Północnym często spotykanymi statkami handlowymi. Dokładna znajomość konstrukcji holka, jaką wykazał się twórca naczynia, świadczy o ważnej roli handlu morskiego w życiu Gdańska – dużego miasta portowego.

Naczynie ma kształt pękatego, obłego kadłuba, osadzonego na stopie. Kadłub zwęża się łukowato od strony dziobu, zaś wysoka rufa jest tępo zakończona. Łódkę skonstruowano tak, iż wydaje się, że jej burty są faktycznie pokryte drewnianym poszyciem z klepek. Efekt ten osiągnięto za pomocą rycia w metalu. Na dziobie i na rufie naczynie ma dwa pomosty wysunięte poza sylwetę statku i obwiedzione krenelażem, czyli ząbkowaną pionową krawędzią. Pomost dziobowy jest pięcioboczny, a rufowy czworoboczny. Pokład główny ma formę płaskiej blaszki, zamocowanej na zawiasie blisko rufy łódki. Pokład pełni funkcję wieczka naczynia. Jako uchwyt służy krótki bolec, zamocowany tuż przy zawiasie. Bolec został umieszczony tam, gdzie na holku był osadzony maszt.

Wzdłuż osi kadłuba, po zewnętrznej stronie dna, biegnie wysoka stępka. Na żaglowcu była to podstawowa belka konstrukcyjna, do której mocowano wręgi, czyli wygięte deski nadające kadłubowi obły kształt. Stępka gdańskiego naczynia, zaokrąglona przy dziobie i kanciasto ścięta przy rufie, nie tylko naśladuje formę prawdziwej belki holka, ale służy też do osadzenia łódki na stopie.

Stopa naczynia ma kształt czworościanu, a zakończona jest kwiatem o czterech płatkach. Płatki mają formę gotyckich ostrych łuków.

W XIII wieku liturgiczne pojemniki na kadzidło otrzymały formę oraz nazwę nawiązującą do łodzi (z łaciny: navicula [na’wikula]). Jednakże rzadko takie naczynia miewały kształt będący faktycznie realistycznym odzwierciedleniem konstrukcji konkretnego typu statku. W zbiorach europejskich jest zaledwie kilka przykładów takich zabytków.