Spis mienia wywożonego przez Janusza Grinberga, składający się z trzech spiętych kart. Pierwsza to druk: Dowód Odprawy Celnej Wywozowej z datą 14 grudnia 1968 roku i stemplem Kontrolera Celnego. Druga karta, zapisana obustronnie, zawiera odręczny spis rzeczy wywożonych przez Janusza Grinberga, z podziałem na bagaż ciężki (m.in. garnitur, ręczniki, kołdra) i bagaż osobisty (m.in. spinki do mankietów, płyty, przybory do golenia, zeszyty). Na ostatniej karcie, również zapisanej dwustronnie, znajduje się odręczny spis książek ( 51 pozycji). Spis mienia został przekazany do zbiorów przez Janusza Grinberga, który wyjechał z Polski w grudniu 1968 roku.