Czarnobiała fotografia dokumentuje akcję artystyczną pod tytułem „List” z 2011 roku. W czasie akcji siedmiu listonoszy niosło kilkumetrowy gobelin-transparent zaadresowany do Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Gobelin ma formę podłużnej białej koperty, na której zostały napisane odręcznie nazwa i adres galerii. W prawym górnym rogu znajdują się trzy podstemplowane znaczki pocztowe, a po lewej stronie pieczątka priorytet i kod kreskowy. Fotografia przedstawia moment, kiedy listonosze kroczą z transparentem w stronę Zachęty. W tle widoczny jest blok mieszkalny. Wielkoformatowe zdjęcie ma niestandardowy podłużny format, dostosowany do kształtu transparentu.

Akcja artystyczna „List” została zorganizowana w 2011 roku przez Goshkę Macugę. Nawiązuje do Happeningu Tadeusza Kantora z 1967 roku pod taką samą nazwą. Tytułowy list Tadeusz Kantor skierował wówczas do Galerii Foksal. Praca Macugi komentuje wydarzenia lat 90-tych dwudziestego wieku i początku dwudziestego pierwszego wieku, kiedy sztuka najnowsza wywoływała protesty i agresywne reakcje wśród odbiorców. Jednym z takich działań było zniszczenie rzeźby ukazującej papieża Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt. Zniszczenia dokonał poseł LPR Witold Tomczak. Jeszcze większy rozgłos zyskała szarża z szablą” Daniela Olbrychskiego na pracę „Naziści” autorstwa Piotra Uklańskiego. Do Narodowej Galerii Sztuki Zachęta przychodziło wówczas wiele listów wyrażających dezaprobatę dla prezentowanych prac. Niejednokrotnie treść listów była także brutalną napaścią słowną na sztukę współczesną, jak i na pracowników i ówczesną dyrektor Zachęty, Andę Rottenberg. Dokumentacja akcji artystycznej Goshki Macugi upamiętnia zmagania ludzi świata kultury i sztuki w kontekście przemian społecznych i światopoglądowych w Polsce tamtych lat. Goshka Macuga to artystka mieszkająca i pracująca w Londynie. Posługuje się specyficzną metodą pracy zwaną archeologią kultury – każdy projekt poprzedza dogłębnymi badaniami archiwalnymi i historycznymi, pozwalającymi ujawnić szeroki kontekst interesujących ją zjawisk. Tworzy instalacje, do których włącza prace innych artystów, materiały archiwalne, ready-mades oraz własne obiekty, łącząc strategie artystyczne z kuratorskimi.