Obraz jest utrzymany w kolorystyce szarozielonej i przywołuje skojarzenie szkolnej tablicy. To samo skojarzenie przywodzi napis widniejący w prawym górnym rogu: Lekcja. Temat: Awangarda.

W centralnej części zarysowany został kontur okrągłego stołu. Siedzą przy nim cztery kobiety artystki. Ich sylwetki zostały ukazane od pasa w górę. Od lewej strony są to: Małgorzata Malwina Niespodziewana, Katarzyna Kobro, Erna Rosenstein oraz Maria Jarema.

Niespodziewana siedzi zwrócona w stronę Kobro i jest wyraźnie zasłuchana w jej słowa. Obok Rosenstein podpiera podbródek i oddaje się własnym rozmyślaniom. Trochę dalej, nieco zdystansowana od pozostałych artystek Maria Jarema pali papierosa.

Jest to obraz -wyobrażenie Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej o wymarzonej lekcji sztuki, w której profesorkami są wybitne artystki. Niespodziewana zastanawia się, czego każda z artystek mogłaby ją nauczyć, gdyby spotkała je w rzeczywistości podczas swojej edukacji. Czy jej kariera artystyczna mogłaby potoczyć się inaczej?

Jest to też swego rodzaju gest przywracający pamięć o artystkach. Tworzenie kobiecej wersji historii sztuki, ale też wspólnoty artystek.

Trzy przedstawicielki polskiej awangardy, zarówno ich twórczość, jak i biografie stały się dla Niespodziewanej inspiracją do stworzenia trzech cyklów: Historia o Katarzynie, Erna raz Kolekcja dla Marii.

Małgorzata Malwina Niespodziewana to artystka tworząca rysunki, grafiki oraz instalacje przestrzenne i obiekty. Często pracuje z papierem i jego strukturą. Sięga także do zasobów kultury popularnej, biorąc na warsztat takie gatunki jak komiks, czy książki dla dzieci. Ważnym punktem odniesienia w jej twórczości stały się artystki polskiej awangardy. Zarówno ich twórczość, biografie jak i schematy narracyjne, które pojawiają się przy relacjonowaniu ich losów.