Metalowe naczynie o walcowatym brzuścu. Dwa uchwyty mocowane na nity, górna część ucha na dwa, dolna na jeden. Uchwyty umieszczone obok siebie.

Naczynie służyło do rytualnego obmycia rąk. Tego typu przedmioty używane były przez pobożnych Żydów do obmycia rąk zarówno w domu, jak i w synagodze. Zgodnie z prawem żydowskim dłonie powinny być obmyte aż po nadgarstki, każda trzykrotnie. Pierwsze obmycie następuje tuż po przebudzeniu, dlatego przygotowane naczynie powinno stać w pobliżu łóżka. Następnie, w ciągu dnia ręce myte są rytualnie przed każdym posiłkiem zawierającym chleb czy po skorzystaniu z toalety. Po każdym rytualnym obmyciu wypowiadane jest błogosławieństwo al netilat jadajim.