Krosno zwane też warsztatem tkackim to urządzenie do ręcznego wyrobu tkanin z przędzy. Tkanina powstaje przez połączenie dwóch, prostopadłych do siebie, układów nitek – osnowy i wątku. Krosno zbudowane jest zdrewnianego stelaża, którego konstrukcję tworzą belki, sześć ułożonych pionowo oraz sześć poprzecznych. W dolnej części warsztatu znajdują się w dwa ruchome pedały.

Aby rozpocząć tkanie należy najpierw naciągnąć osnowę na wał osnowowy krosna. Jest to praca wymagająca zaangażowania dwóch osób. Umiejętnie usnuta osnowa ma postać warkocza. Naciąganie osnowy rozpoczyna się od równoczesnego rozplatania warkocza i bardzo równego nawijania nici na wał osnowowy. Następnie nici przekłada się przez oczka nicielnic, jednej dla nici nieparzystych osnowy, drugiej dla nici parzystych. Nici przewleka się również pomiędzy zębami grzebienia bijadła. Następnie przywiązuje się nicielnice do pedałów krosna. Po naciśnięciu jednego z podnóżków widać nici parzyste lub nieparzyste osnowy. Tkanie na krośnie polega na powtarzalnej czynności przekładania nici, zwanej wątkiem pomiędzy rzędami nici osnowy i dobijaniu jej bijadłem do utkanej już tkaniny.

 

Tkactwo to jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Warsztaty tkackie w niezmienionej formie dotrwały do współczesności i nadal są wykorzystywane do tkactwa artystycznego i ludowego.