Artystka swymi dziełami negującymi klasyczną figurację, temat przeniosła w  sferę symbolu. Podkreślała to wprowadzając intensywne kontrasty barwne, będące zarazem identyfikatorami tematu dzieła. Łączyła je – tak jak tutaj – z elementami realistycznymi akcentującymi tematykę i znaczenie.  Autorka dopełniała to doborem materiałów, z których powstawała kreacja. Odrzuciła te, które kojarzyły się ze słowem twardość, pozostawiając w swym warsztacie te identyfikowane z miękkością, puszystością, lekkością. Manifestowała w ten sposób swą kobiecość czego wyrazem była kolorystyka biel i róż. Twórczość artystki odwołuje się do koncepcji ready-medy, aluzji.