Na świecie opisano dotychczas około miliona gatunków owadów. W Polsce faunę owadów szacuje się na ok. 30 tysięcy. Owady są bardzo zróżnicowaną grupą pod wieloma względami. Najmniejsi przedstawiciele tej grupy maja poniżej jednego mm., a największe motyle po rozłożeniu skrzydeł osiągają nawet 25 cm. Owady różnią się między sobą rodzajem pożywienia, sposobem jego zdobywania, budową organów związanych z odżywianiem i poruszaniem i przebiegiem cyklu rozwojowego. Owady istotnie wpłynęły i nadal wpływają na życie człowieka. Przenoszą one groźne choroby, są dokuczliwe, niszczą uprawy, prowadzą do zamierania drzewostanu leśnego, są szkodnikami sklepów, magazynów z żywnością i naszych domowych spiżarni. Pamiętać jednak należy, że owady to nieocenieni sprzymierzeńcy człowieka. Ocenia się, że ok 30% produktów spożywczych zawdzięczamy owadom zapylającym. Owady dostarczają ludziom barwników, substancji leczniczych, a w pewnych kulturach same stają się pożywieniem. Tym małym organizmom zawdzięczamy również: lak, jedwab czy wosk.

Duża różnorodność środowisk, jaka możemy spotkać w okolicach Kazimierza Dolnego skutkuje również ogromnym bogactwem w świecie owadów. Oddział Przyrodniczy może pochwalić
się bogatym zbiorem entomologicznym. Jego część prezentowana jest na wystawach, a cała kolekcja stanowi cenny materiał badawczy.