Tkanina dekoracyjną o wymiarach 206 na 150 cm szerokości przedstawia herb Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Kilim to tkanina dwustronna, dekoracyjna lub użytkowa, wykonywana z wełny na osnowie wełnianej lub lnianej.

Rzadka tematyka przedstawienia na tkaninie nawiązuje do zawarcia w 1658 roku unii hadzickiej, na mocy której Rzeczpospolita zgodziła się na powołanie trzeciego, pełnoprawnego podmiotu w ramach państwa polsko – litewskiego. Miało nim być Wielkie Księstwo Ruskie. Ostatecznie, z powodu słabości politycznej Rzeczpospolitej, unia nie weszła w życie. Niemal 200 lat później podczas powstania styczniowego powrócono do tej idei. Powstańczy Rząd Narodowy przyjął wówczas nowy herb Rzeczpospolitej – z postacią Archanioła Michała (patrona Rusi) obok polskiego orła i Pogoni Litewskiej.

Szreniawska tkanina powtarza wzorzec wspomnianego herbu – obok siebie widnieją godła:Polski (biały orzeł w koronie na czerwonym tle), Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń Litewska) i poniżej Rusi (Archanioł Michał). Przedstawienie wieńczy otwarta korona rangowa z liliami andegaweńskimi, nawiązującymi do dynastii Jagiellonów. Dodatkowo twórca tkaniny w centrum herbu umieścił tzw. tarczę sercową z wyobrażeniem ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Całość otoczył imponującym gronostajowym płaszczem królewskim.

Kilim powstał najprawdopodobniej w latach 20. XX wieku. Świadczy o tym między innymi styl wykonania bordiury z geometryzującym motywem powtarzających się półokręgów nawiązujący do art – deco.

Jest to niezwykle cenny przedmiot dla naszego Muzeum. Poza wartością artystyczną jest też jedną z nielicznych pamiątek po właścicielach majątku – państwu Glabiszach. Z relacji rodziny wiadomo, że dr Józef Glabisz przywiózł tkaninę w latach 20. XX wieku jako pamiątkę pobytu w Wilnie i zawiesił w Pałacu. Po wojnie gobelin był w posiadaniu najmłodszej córki państwa Glabiszów – Barbary i został przekazany do kolekcji muzealnej po jej śmierci przez córkę Krystynę.