Obraz „Kazimierz” pędzla Stanisława Czajkowskiego powstał w 1922 roku. Mierzy 78 na 163,5 centymetra. Przedstawia panoramiczny widok na Kazimierz Dolny w pochmurny dzień.
Obraz utrzymany jest w zgaszonych barwach. Dominują brunatne brązy i szarości oraz ceglaste czerwienie. Malarz wiernie oddał charakterystyczną zabudowę Kazimierza pełną niskich, pobielanych budynków o trójkątnych, spadzistych dachach krytych gontem.
Stanisław Czajkowski, przedstawiciel młodopolskiego symbolizmu i umiarkowanego realizmu, inspiracji szukał w ojczystych krajobrazach, które poznawał w trakcie częstych pieszych wędrówek po Polsce. W latach 20. spędził wiele czasu w Kazimierzu i w Sandomierzu, zafascynowany specyficznym krajobrazem i folklorem tych miast.