Praca Elżbiety Jabłońskiej “Is Your Mind Full of Good?” („Czy Twój umysł jest pełen dobroci?”) powstała w 2009 roku. Jest to neon o wymiarach 28 centymetrów wysokości i 200 centymetrów szerokości. Znajduje się w Kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Tytułowe zdanie to błękitny neon. Odzwierciedla on litery nakreślone dziecięcym pismem syna artystki. To pytanie jest cytatem z mistrza buddyzmu tybetańskiego – Atīśy (Atiszy), żyjącego w X wieku. Odnosi się do postawy człowieka i etyki dyktującej jego codzienne wybory.

Jest to pytanie osobiste i jednocześnie bardzo uniwersalne. Jak mówi sama artystka: „Możemy [je] sobie zadać na każdym etapie naszego życia, a zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka. Mam tu na myśli macierzyństwo, które w sposób wyjątkowy co dnia uczy nas pokory”.

Jabłońska pyta o stan umysłu. Fraza  użyta w dziele brzmi jak wyrzut sumienia. Skłania do refleksji nad własnym egoizmem. Każe się zastanowić nad wytyczeniem granic między samorealizacją a poświęceniem dla dziecka.

Artystka często w swoich pracach analizuje role kobiet we współczesnym świecie.

Jabłońska nadała swojej pracy formę neonu. Ma to swoje drugie znaczenie, gdyż były one przez długi czas niechcianym dziedzictwem PRL-u. Od niedawna docenia się ich rolę zarówno w sztuce jak i przestrzeni miejskiej.

Autor tekstu: Izabela Kopania