“Gra dla jednego” to obraz autorstwa Ryszarda Winiarskiego. Powstał w 1987 roku. Znajduje się w kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie.
Zdecydowana większość prac Ryszarda Winiarskiego opiera się na podobnych założeniach teoretycznych i formalnych. “Gra dla jednego” to dzieło malarskie wykonane na desce w kształcie kwadratu, przedstawiające feerię niewielkich, identycznych, czarno-białych pól. Początkowo białe podłoże z wyrysowanymi ołówkiem kratkami, artysta skrupulatnie zapełniał czarną farbą, uzależniając swój wybór od przypadkowości liczby oczek, które wypadły po rzucie kostką do gry.

Użycie wyłącznie czerni i bieli, sugeruje odwołanie się do jedynkowego systemu liczbowego. Pozornie proste pod względem formalnym dzieło, do którego stworzenia artysta użył jedynie dwóch rodzajów barw oraz prostych form geometrycznych, komplikuje się na płaszczyźnie teoretycznej.

Winiarski próbował zaimplikować zagadnienia przypadku i statystyki w obręb sztuki, snując tym samym rozważania na temat tradycyjnego pojęcia dzieła jako wyrazu intencji i wolnej woli artysty. Niejako poprzez negację autonomii ekspresji artystycznej wytwarzył swój własny, niepowtarzalny styl.

Ryszard Winiarski (ur. 1936 we Lwowie, zm. 2006 w Warszawie) był malarzem, twórcą form przestrzennych i scenografii. W latach 1953-59 studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W 1960 roku rozpoczął naukę na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. W roku 1990 otrzymał tytuł profesora. Całokształt jego pracy artystycznej opiera się na związku sztuki i nauki. Wybrane zagadnienia z obszaru nauk ścisłych, takie jak statystyka, teoria gier czy przypadek, starał się przełożyć na język sztuki.