Obraz Góra Tabor składa się z dwóch przedstawień – kolorowego wizerunku tytułowej, samotnej góry w środku doliny – symbolu samotności, a także nałożonego na kolorowe tło monochromatycznego obrazu dziewczynki na podstawie zdjęcia wakacyjnego z dzieciństwa Mai Gordon. Całość składa się na wspólny obraz powrotów do domu, spojrzenia wstecz starszej już
artystki, mieszkającej od wielu lat w Amsterdamie.

W twórczości Mai Gordon wyraźne są wątki autobiograficzne, od dzieciństwa po teraźniejszość. Złożona tożsamość narodowa artystki ma
ogromny wpływ na jej działalność artystyczną. Jej dorobek charakteryzuje emocjonalne i osobiste podejście do zmieniających się sytuacji politycznych i społecznych w Polsce, Izraelu i Holandii, tęsknoty za ojczyzną.

Maya Gordon często przywołuje wspomnienia z dzieciństwa w Polsce, przerwanego emigracją do Izraela w wieku 10 lat. Wraca do polskiej symbolicznej ikonosfery, której używa zarazem intuicyjnie i świadomie. Prace Gordon mają uniwersalny charakter, poruszają tak ważne zagadnienia jak pamięć, tęsknota, identyfikacja i tożsamość narodowa. Maya Gordon urodziła się w Chorzowie w 1947 roku. W 1957 wyemigrowała do Izraela, gdzie studiowała na Akademii Sztuk Pięknych i Wzornictwa w Jerozolimie (Bezalel Academy of Arts and Design). W latach 70. wyemigrowała do Holandii, gdzie studiowała na Jan Van Eyck Akademie w Maastricht.