Opis po polsku 

Galeria ukraińska to zbiór 14 murali, które zdobią filary wiaduktu przy Dworcu Gdańskim na warszawskim Żoliborzu. Obrazy mają odwoływać się do wybranych fragmentów kultury Ukrainy i Polski.  Twórcami Galerii są: Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne i Fundacja KLAMRA oraz Zarząd Dróg Miejskich. Sfinansowana została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, dzięki wsparciu Ambasady Ukrainy w RP.

Kolekcja powstawała w dwóch częściach – pierwsza z nich została namalowana w 2018 roku, z okazji 27. rocznicy niepodległości Ukrainy. Motywem przewodnim dla powstałych wówczas 7 murali jest ukraińskie malarstwo petrykiwskie i polskie wzornictwo bolesławieckie. Stąd też przewaga obrazów w stylu ludowym, z bogatym ukwieceniem i motywami roślinnymi.

Druga edycja Galerii Ukraińskiej powstała rok później, jako wyraz uczczenia kolejnej, 28. rocznicy niepodległości kraju. Ten zbiór, również 7 murali, w swej treści wyraża chwałę dla bohaterów Rewolucji Godności na Majdanie, oraz podkreśla silne więzi między Polską a Ukrainą. Tutaj murale tworzą jednowątkowe, indywidualne kadry, prezentowane w różnych stylach.

W Galerii znajdziemy m.in. wizerunki osób w ludowych strojach ukraińskich, mural upamiętniający bitwę pod Kłuszynem w 1610 roku, oraz obraz połączonych panoram Warszawy i Lwowa. Na 3 muralach znaleźli się przedstawiciele polskiej kultury i mediów – aktorka Joanna Jabłczyńska, aktor Andrzej Seweryn i dziennikarka Aleksandra Kutz. Wskazane obrazy są odwzorowaniem zdjęć pochodzących z projektu “Piękno Jedności”, który również podkreślał więź polsko-ukraińską i polegał na fotografowaniu polskich artystów w ukraińskich strojach ludowych.

 

Opis po rosyjsku

 

Украинская галерея представляет собой коллекцию из 14 мурали, украшающих колонны моста вокзала Гданьского в Варшавском районе Жолибож. Мурали изображают определенные фрагменты культуры Украины и Польши. Создатели галереи: Фонд Ukraińskie Centrum Informacyjne, Фонд KLAMRA и Zarząd Dróg Miejskich. Финансировался проект с помощью Министерства иностранных дел Украины при поддержке Посольства Украины в Республике Польша.

Коллекция состоит из двух частей: первая реализована в 2018 году, к 27-летию независимости Украины. Основной тематической линией семи мурали, созданных в то время, является украинская петриковская роспись и польский болеславский стиль орнаментов. Исходя из этого в росписи преобладает, народный стиль с богатыми цветочными и растительными мотивами.

Второе издание «Украинской галереи» было создано годом позже и приурочено к 28-й годовщины независимости страны. Эта коллекция, включающая 7 мурали, прославляет героев Революции Достоинства на Майдане и подчеркивает прочные связи между Польшей и Украиной. Здесь мурали образуют одиночные и отдельные рамки, представленные в различных стилях.

В галерее можно также увидеть, изображения людей в украинских народных костюмах, мурал посвященная Клушинскому сражению 1610 года и изображение объединенных панорам таких городов как Варшавы и Львова. На трех мурали изображены представители польской культуры и СМИ – актриса Йоанна Яблучинская, актер Анджей Северин и журналист Александр Куц. Данные изображения отражают фотографии из проекта «Красота единства», который также подчеркнул польско-украинскую связь, отобразив с помощью фотографии польских артистов в украинских народных костюмах.