Ludwika była najstarszą siostrą Fryderyka Chopina i przez całe życie bliską przyjaciółką i powiernicą kompozytora. Powinszowanie z okazji jej imienin zostało napisane na niewielkiej kartce. Zawarto na niej rękopis powinszowania autorstwa Fryderyka Skarbka albo odpis wykonany przez samą Ludwikę. Na pożółkłym kawałku papieru o nierównych brzegach zapisano odręcznym, pochyłym pismem rymowane życzenia:
W dzień Ludwiki imienia
Proszę przyjąć życzenia
Zdrowia, Szczęścia, każdy życzy
Kto Ludki przyiemność dziedziczy
Tey winszować należy
Aby nim ten rok ubieży
Lub gdy napocznie się nowy
Zabrzmiał dla niej śpiew godowy,
Aby od jednego ukochana
Znalazła w nim męża pana.
I licząc przyiemności kopę
Przestała być Panną Szopę.

 
W dwóch miejscach doszło do pomyłki, słowa są przekreślone. Pod życzeniami widnieje zamaszysta pozioma kreska, jakby podkreślenie. Po prawej stronie nieczytelny, nieco rozmazany podpis.