Ameryka Południowa, a zwłaszcza Brazylia i Argentyna, przyciągała Polaków szczególnie od końca XIX w. Najwięcej osób wyemigrowało wówczas na fali masowej emigracji osadniczej. Polscy chłopi i rzemieślnicy chętnie korzystali z możliwości osiedlania się na kolonizowanych przez Europejczyków obszarach, które rzekomo miały zapewnić im dostatnie życie. Do krajów Ameryki Łacińskiej trafiło także wielu polskich intelektualistów – podróżników, inżynierów, lekarzy, których przyciągała egzotyka, ale też możliwości rozwoju zawodowego przy realizacji ambitnych projektów. Sami mieli też znaczący wkład w rozwój krajów regionu.

Rodzina Piątkowskich wyemigrowała z Krakowa do Brazylii w 1890 r. wraz ze spokrewnioną z nimi rodziną Urbaników. Powodem wyjazdu były problemy finansowe, z którymi borykały się oba małżeństwa. Pomimo początkowych zachwytów brazylijskim krajobrazem oraz komfortem życia w jednej z polskich kolonii Thomas Coelho koło Kurytyby, Piątkowscy ostatecznie zdecydowali się wrócić do Krakowa. Wpływ na to miała mieć m.in. obawa przed wynarodowieniem dzieci.

2. Fotografia
Autor: H. A. Volk