Wymiary: Wysokość: 127 centymetrów Średnica: 135 centymetrów.

Dzwon stoi na małym placyku Kanonie na Starym Mieście w Warszawie.

Dzwon na Kanonii ma kształt kielicha kwiatu.  Każda z części dzwonu ma swoją nazwę. Tak jak inne instrumenty muzyczne. Patrząc od góry ku dołowi dzwon składa się z: korony, hełmu, krawędzi górnej, płaszcza, linii paciorka, wieńca i krawędzi dolnej. Największą, środkową część tworzy płaszcz. Zdobiony napisami, herbami, wizerunkami świętych i wzorami roślinnymi.
Od góry kończy go hełm. Oddzielony od płaszcza krawędzią górną.

Hełm to okrągła, płaska powierzchnia. Nad hełmem znajduje się korona, która pozwala zawiesić dzwon. Korona z hełmem przypomina pokrywkę.

Na dole płaszcza jest linia paciorka. Zaznaczona wypukłymi pasami. To miejsce, od którego dzwon mocno się rozszerza.  Wieniec to końcowa część dzwonu. Rozszerza się mocno ku dołowi.
Krawędź dolna jest zakończeniem wieńca. Na niej stoi dzwon.